toppbilde

HMS/KS-systemer


Staren AS benytter system for kvalitetssikring og HMS levert avMaskinentreprenørenes Forbund (MEF). Systemet heter KSMEF.

Vi har tilpasset systemet til vår bedrift og har innarbeidet rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleves.

KSMEF kan benyttes som

 • et rent papirbasert system
 • et elektronisk system for bruk med smarttelefon, nettbrett og PC
 • en kombinasjon av disse

KSMEF omfatter tre elementer:

 • Bedrift.
 • HMS.
 • Kvalitetssikring av produksjon.

KSMEF inneholder følgende:

 • Rutiner, dokumenter og sjekklister for å ivareta kravene til HMS og kvalitetssikring.
 • Rapportering og behandling av uønskede hendelser (HMS) og avvik (produksjon).
 • Rapportering og behandling av endringer.
 • Rutiner for registrering, versjonshåndtering, videreformidling og oppbevaring av dokumentasjon. Alle endringer spores og loggføres automatisk hvis systemet benyttes elektronisk.
 • Sentralt bibliotek med rutiner, dokumenter og sjekklister. Vedlikeholdes av MEF.
 • Lokalt bibliotek for bedriftstilpassede rutiner, dokumenter og sjekklister. Vedlikeholdes av Staren AS.
 • Sentralisert lagring av dokumentasjon med tilgang via internett.
 • Tilgangsstyring.


Webdesign og publiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©