toppbilde

Lærlinger

Staren AS er godkjent opplæringsbedrift av Hordaland Fylkeskommune. Vi ønsker å bidra aktivt i lærlingeordningen for å sikre rekruttering til bransjen.

I dette arbeidet samarbeider vi tett med OKAB (OpplæringsKontoret for Anleggs- og Bergfagene).

Vi tar inn lærlinger innen maskinførerfaget og Vei- og Anleggsfaget.

Webdesign og publiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©