Våre tjenester

Staren AS utfører alle typer grunnarbeider, og har særlig erfaring innen vei, VA-anlegg og massehåndtering / masseutskiftning.

Firmaet er lokalisert i Bergen Vest og utfører oppdrag i hele Bergensområdet, Askøy og Sotra.

Webdesign og publiseringsløsning levert av Argo Internett AS ©